Bryja Jan

Jan Bryja

ur. 20 marca 1901 r. w Trybszu, Syn Andrzeja i Urszuli z d. Waksmundzka
Miejsce zamieszkania: Trybsz
Zawód: rolnik
Zm. ?
W 1937 r. odznaczony Medalem Niepodległości.

W dokumentacji odznaczeniowej zanotowano m.in.: „Brał udział w walkach z bojownikami czeskimi. D-ca. poster. POW w Trybszu. Z oddziałem swoim ochraniał funkcjonariuszy plebiscytowych”.

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje nt. ww. osoby lub innych zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości i zjednoczenia części Spisza z odrodzonym państwem polskim – prosimy o kontakt. Czekamy również na wspomnienia krewnych odznaczonych osób. Uzupełnione materiały posłużą do wydania pełnego opracowania o mieszkańcach Spisza uhonorowanych Krzyżami i Medalami Niepodległości.