Chowaniec Józef „Marcińcak”

Józef Chowaniec

Pseudonim/przezwisko: „Marcincak”
ur. 25 lutego 1899 r. w Jurgowie Syn Sebastiana i Krystyny z d. Chowaniec
Zawód: rolnik
Zm. ?
W 1938 r. odznaczony Medalem Niepodległości.

W czasie I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. W dokumentacji odznaczeniowej zanotowano m.in.: „W roku 1918 i 1920 należał do bojówki spisko-orawskiej. Brał czynny udział w walkach plebiscytowych na Spiszu, prowadził agitację na rzecz przyłączenia Spisza do Polski. Brał czynny udział w Komitecie spisko-orawskim w czasie plebiscytu. Ponadto prowadził wywiad polityczny w bojówce spisko-orawskiej”.

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje nt. ww. osoby lub innych zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości i zjednoczenia części Spisza z odrodzonym państwem polskim – prosimy o kontakt. Czekamy również na wspomnienia krewnych odznaczonych osób. Uzupełnione materiały posłużą do wydania pełnego opracowania o mieszkańcach Spisza uhonorowanych Krzyżami i Medalami Niepodległości.