Galarowicz Ludwik

Ludwik Galarowicz

Ur. 1893 r. w Nowej Białej (lub Starej Wsi Spiskiej) Syn Tomasza i Marii z Garlewiczów
Miejsce zamieszkania: Nowa Biała
Zawód: rolnik
Zm. ?
W 1937 r. odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Żołnierz Legionów Polskich. Służył w kompanii technicznej 3. Pułku Piechoty. Przebył szlak bojowy kampanii karpackiej, bukowińskiej i wołyńskiej. 10 sierpnia 1916 r. ranny w bitwie pod Sitowiczami. Po powrocie do służby w szeregach II Brygady w 1918 r. uczestniczył w bitwach pod Rarańczą i pod Kaniowem. Ponownie ranny, został wzięty do niewoli niemieckiej. Z miejsca osadzenia w Hamburgu zbiegł i zdołał wrócić do domu przed końcem 1918 r.

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje nt. ww. osoby lub innych zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości i zjednoczenia części Spisza z odrodzonym państwem polskim – prosimy o kontakt. Czekamy również na wspomnienia krewnych odznaczonych osób. Uzupełnione materiały posłużą do wydania pełnego opracowania o mieszkańcach Spisza uhonorowanych Krzyżami i Medalami Niepodległości.