Quiz czerwony – HISTORIA

1. 
Po której stronie granicy galicyjsko-węgierskiej w czasach zaborów znajdował się Polski Spisz?

2. 
Wymień państwa rywalizujące ze sobą o Spisz po I Wojnie Światowej.

3. 
Jak nazywała się jedna z formacji Strzelców Podhalańskich, którą zasilali Spiszacy i Orawianie?

4. 
Jak nazywała się jedna z formacji Strzelców Podhalańskich, którą zasilali Spiszacy i Orawianie?

5. 
Który z podhalańskich pisarzy zaangażował się w sprawy przyłączenia Spisza i Orawy do Polski?

Podpowiedź: Był twórcą słynnych "Wskazań dla synów Podhala"

6. 
Kto przybył do Paryża w 1919 r., by wesprzeć starania polskich dyplomatów w zakresie przyłączenia Spisza i Orawy do Polski?

7. 
Kto przewodniczył Głównemu Komitetowi Plebiscytowemu z siedzibą w Nowym Targu?

8. 
Kto ze Spiszaków należał m.in. do Komitetu Plebiscytowego?

9. 
Jakie polskie czasopisma regionalne wykorzystano w akcji plebiscytowej w latach 1919-1920?

10. 
Kto z Polaków zginął w czasie akcji plebiscytowej na Spiszu?

11. 
Czy doszło do plebiscytu na Spiszu?

12. 
Kto ustalił w 1920 roku granicę na Spiszu i Orawię?

13. 
Ile wsi spiskich zostało przyłączonych do Polski w 1920 roku?

14. 
Do jakiego państwa należał Polski Spisz podczas II Wojny Światowej?

15. 
Pakt Ribbentrop-Černak (Hitler-Tiso) podpisany 21 listopada 1939 roku w Berlinie oznaczał dla Spisza i Orawy...

16. 
Podaj nazwę polskiej organizacji regionalnej powstałej po zmianach ustrojowych 1989 roku, dbającej o tożsamość Spisza.