Quiz niebieski – LUDZIE

1. 
Jak nazywał się ksiądz pochodzący z Łapsz Wyżnych, który odegrał dużą rolę w walce o polskość Spisza w latach 1918-1920?

2. 
W której spiskiej miejscowości urodził się badacz Tatr - Franz Denes?

3. 
Kim dla Spisza i Spiszaków był doktor Jan Bednarski?

4. 
Co m.in. udało się zbudować i uruchomić dla dobra społeczności Podhala, Spisza i Orawy dzięki działaniom dr. Bednarskiego?

5. 
Kogo ocaliła Mieczysława Faryniak w czasie II Wojny Światowej?

6. 
Jaką funkcję pełnił Józef Wiśmierski na przełomie 1919 i 1920 r.?

7. 
Dokąd wyjechał Wojciech Halczyn w roku 1897 w poszukiwaniu zarobku?

8. 
Którzy spiscy i orawscy księża odegrali ważną rolę w uświadamianiu ludności polskiej na Górnych Węgrzech?

9. 
Kto dowodził Kompanią Spiską Legii Spisko-Orawskiej?

10. 
Który z polskich pisarzy romantycznych przebywał na Spiszu i poświęcił mu kilka kart w swym "Dzienniku podróży do Tatrów"?

11. 
Jak nazywał się pochodzący z Frydmana nauczyciel, działacz społeczny i literat, który napisał kilka książek poświęconych swemu regionowi (m.in. "Na Spiszu", "Spiski kotlik dukatów")?

12. 
Podaj imię i nazwisko Spiszaka, który reprezentował swój region podczas konferencji w Paryżu w roku 1919.

13. 
Wymień przedstawicieli delegacji w Paryżu, którzy pochodzili ze Spisza i Orawy.

14. 
Podaj imię i nazwisko bojownika o polskość Spisza urodzonego w Krempachach 21 III 1896r.

Podpowiedź: przez większość dorosłego życia był związany z Podwilkiem.

15. 
Gdzie znajduje się tablica poświęcona pamięci Wojciecha Halczyna?