Quiz czerwony – HISTORIA

1. Po której stronie granicy galicyjsko-węgierskiej w czasach zaborów znajdował się Polski Spisz?
2. Wymień państwa rywalizujące ze sobą o Spisz po I Wojnie Światowej.
3. Jak nazywała się jedna z formacji Strzelców Podhalańskich, którą zasilali Spiszacy i Orawianie?
4. Jak nazywała się jedna z formacji Strzelców Podhalańskich, którą zasilali Spiszacy i Orawianie?
5. Który z podhalańskich pisarzy zaangażował się w sprawy przyłączenia Spisza i Orawy do Polski?Podpowiedź: Był twórcą słynnych "Wskazań dla synów Podhala"
6. Kto przybył do Paryża w 1919 r., by wesprzeć starania polskich dyplomatów w zakresie przyłączenia Spisza i Orawy do Polski?
7. Kto przewodniczył Głównemu Komitetowi Plebiscytowemu z siedzibą w Nowym Targu?
8. Kto ze Spiszaków należał m.in. do Komitetu Plebiscytowego?
9. Jakie polskie czasopisma regionalne wykorzystano w akcji plebiscytowej w latach 1919-1920?
10. Kto z Polaków zginął w czasie akcji plebiscytowej na Spiszu?
11. Czy doszło do plebiscytu na Spiszu?
12. Kto ustalił w 1920 roku granicę na Spiszu i Orawię?
13. Ile wsi spiskich zostało przyłączonych do Polski w 1920 roku?
14. Do jakiego państwa należał Polski Spisz podczas II Wojny Światowej?
15. Pakt Ribbentrop-Černak (Hitler-Tiso) podpisany 21 listopada 1939 roku w Berlinie oznaczał dla Spisza i Orawy...
16. Podaj nazwę polskiej organizacji regionalnej powstałej po zmianach ustrojowych 1989 roku, dbającej o tożsamość Spisza.