Quiz niebieski – LUDZIE

1. Jak nazywał się ksiądz pochodzący z Łapsz Wyżnych, który odegrał dużą rolę w walce o polskość Spisza w latach 1918-1920?
2. W której spiskiej miejscowości urodził się badacz Tatr - Franz Denes?
3. Kim dla Spisza i Spiszaków był doktor Jan Bednarski?
4. Co m.in. udało się zbudować i uruchomić dla dobra społeczności Podhala, Spisza i Orawy dzięki działaniom dr. Bednarskiego?
5. Kogo ocaliła Mieczysława Faryniak w czasie II Wojny Światowej?
6. Jaką funkcję pełnił Józef Wiśmierski na przełomie 1919 i 1920 r.?
7. Dokąd wyjechał Wojciech Halczyn w roku 1897 w poszukiwaniu zarobku?
8. Którzy spiscy i orawscy księża odegrali ważną rolę w uświadamianiu ludności polskiej na Górnych Węgrzech?
9. Kto dowodził Kompanią Spiską Legii Spisko-Orawskiej?
10. Który z polskich pisarzy romantycznych przebywał na Spiszu i poświęcił mu kilka kart w swym "Dzienniku podróży do Tatrów"?
11. Jak nazywał się pochodzący z Frydmana nauczyciel, działacz społeczny i literat, który napisał kilka książek poświęconych swemu regionowi (m.in. "Na Spiszu", "Spiski kotlik dukatów")?
12. Podaj imię i nazwisko Spiszaka, który reprezentował swój region podczas konferencji w Paryżu w roku 1919.
13. Wymień przedstawicieli delegacji w Paryżu, którzy pochodzili ze Spisza i Orawy.
14. Podaj imię i nazwisko bojownika o polskość Spisza urodzonego w Krempachach 21 III 1896r.Podpowiedź: przez większość dorosłego życia był związany z Podwilkiem.
15. Gdzie znajduje się tablica poświęcona pamięci Wojciecha Halczyna?