Spiskie drogi do niepodległości

skorzystaj z szybkiego menu poniżej

Historia na osi czasu

kliknij w obrazek

Spiscy Bojownicy

kliknij w obrazek

Lekcje Historii

kliknij w obrazek

Spacer po Spiszu

kliknij w obrazek

Strefa edukacyjna

kliknij w obrazek

Powrót Spisza

kliknij w obrazek

Kultura

kliknij w obrazek

Quiz

kliknij w obrazek

Zobacz video z uroczystości 100 lecia Powrotu Spisza do Polski

O Spiszu

Informacja o projekcie

Polski Spisz to region położony w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, którego granice terytorialne wytycza linia naturalna – od zachodu rzeka Białka, od północy rzeka Dunajec, na północnym-wschodzie pasmo Małych Pienin, zaś na południu obszar ten zamyka grzbiet Magury Spiskiej. Poza niewątpliwymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi Spisz stanowi krainę o wyjątkowej i burzliwej historii, a także o bogatym tle kulturalnym obejmującym zarówno obiekty materialne, jak i całe dziedzictwo niematerialne – tradycyjny strój, gwarę, kuchnię czy praktykowane tu zwyczaje.
Aby poznać choć namiastkę zróżnicowanego spiskiego folkloru, charakterystykę miejscowości polskiego Spisza, a także historię spiskiej niepodległości, warto odwiedzić poszczególne zakładki tej witryny.

Dzięki czemu powstała ta strona?
Urzeczywistnienie tej strony nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, w ramach którego Gminny Ośrodek w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy realizuje projekt SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – zadanie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Projekt ten zakłada szereg działań na 100. Rocznicę Powrotu Spisza do Polski ponad podziałami administracyjnymi w ramach współpracy 17 podmiotów (spiskie gminy, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe: ZP, ZPS). Głównym założeniem jest podniesienie wiedzy na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem państwowości na obszarze Spisza. Poza stroną internetową efektem działań jest powstanie edukacyjnej gry planszowej oraz wystawy tematycznej pn. Spiskie Drogi do Niepodległości, z treścią której można zapoznać się w zakładce Spiskie drogi do niepodległości.
Powstanie polskispisz100.pl wieńczy niejako dzieło, stanowiąc zbiór wiedzy na temat poszczególnych wsi spiskich, ogólnej historii regionu, przede wszystkim zaś gromadzi informacje dotyczące przebiegu walk o niepodległość, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych losów Spiszaków – bojowników o wolność tego regionu.
Utworzona strona internetowa jest dobrze przygotowaną bazą historyczną dla dzieci i młodzieży, może posłużyć nauczycielom w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji regionalnej, jak również rozbudzeniu patriotyzmu do spiskiej ziemi.

Zadanie SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.