Quiz żółty – Kultura

1. 
Wymień odmiany stroju spiskiego

2. 
Na Spiszu najdłużej w Polsce utrzymywała się pańszczyzna (do 1931 r.). Jakim słowem była tu określana ?

3. 
W której miejscowości spiskiej znajdują się spichlerze, tzw. sypańce ?

4. 
Jak nazywa się stary zwyczaj na Spiszu związany z wigilią odpustu ? (W Łapszach Wyżnych - przed odpustem św. Piotra i Pawła, w Łapszach Niżnych - przed odpustem Wniebowzięcia Matki Boskiej )

5. 
Komu stawiano "moje" na Spiszu ?

6. 
Podaj nazwę charakterystycznego tańca na Spiszu o węgierskim rodowodzie.

7. 
Wyjaśnij co oznacza gwarowe słowo "popka".

8. 
Wyjaśnij pojęcie "madziaryzmy".

9. 
Wymień nazwę zimowego przeglądu folklorystycznego organizowanego obecnie na polskim Spiszu.

10. 
Podaj nazwę miejscowości, w której zachował się zwyczaj w ostatki "chodzenia z koniem".

11. 
Które kościoły na Spiszu posiadają wieżę zakończoną attyką ?

12. 
W jakiej odmianie spiskiego stroju regionalnego występują kapelusze z piórkami drużbiarskimi ?

13. 
Jaką rolę odgrywał bołgorz (dobosz) w życiu spiskiej wsi?

14. 
Wymień 4 spiskie miejscowości założone na prawie wołoskim.

15. 
W jakiej miejscowości znajduje się XVI-wieczny kasztel?