Urvay Franciszek

Ks. Franciszek Urvay

ur. 25 stycznia 1872 r. w Machałówce Syn Franciszka i Joanny z d. Żarnik
Miejsce zamieszkania: Podszkle
Zawód: proboszcz
Zm. 1944 r.
W 1938 r. odznaczony Medalem Niepodległości.

W dokumentacji odznaczeniowej zanotowano m.in.: „Od roku 1898 do roku 1913 jako proboszcz w Leśnicy pracował w organizacji sympatyków polsko-węgierskich, zaś od roku 1913 do 1919, jako wielki przyjaciel i zaufany śp. Dra Bednarskiego rozszerza ideę polskości wśród ludności Spiskiej obecnie przyłączonej do macierzy Polski. Od roku 1919 do przyłączenia Spisza i Orawy do Polski pracował jako wiceprezes Komitetu Plebiscytowego na Spiszu i z tego powodu był przez władze czeskie i bojówki jako też bratów księży Czechom oddany, gnębiony i prześladowany. Z tegoż powodu władze kościelne i świeckie wstrzymały mu pobory jako proboszcza i poborów tychże nie otrzymywał. Przez bojówki czeskie był ciągle terroryzowany i nawet napadany celem usunięcia go z terenu pracy organizacyjnej ze Spisza podczas plebiscytu”.

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje nt. ww. osoby lub innych zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości i zjednoczenia części Spisza z odrodzonym państwem polskim – prosimy o kontakt. Czekamy również na wspomnienia krewnych odznaczonych osób. Uzupełnione materiały posłużą do wydania pełnego opracowania o mieszkańcach Spisza uhonorowanych Krzyżami i Medalami Niepodległości.